Modlitba sv. Gertrúdy za duše v očistci

Večný otče, obetujem Ti Najsvätejšiu Krv Ježiša Krista, v spojení so všetkými omšami slúženými v tento deň po celom svete, za všetky sväté duše v očistci, za všetkých hriešnikov v Tvojej katolíckej Cirkvi, v mojej vlastnej krajine a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Vytrvalý v modlitbe

Ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, nie je to preto, že sa nemodlíme s vierou, s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, alebo preto, že nie sme dosť vytrvalí v modlitbe.Boh nikdy neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti. (sv. Ján Vianney)

Milujte modlitbu

Milujte modlitbu, majte túžbu sa modliť a podstúpte námahu, ktorá modlitbu sprevádza. Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac. Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám.Proste s veľkou túžbou a vaše srdce sa stane dosť veľké na to, aby ho pojalo a aby sa dar stal … Read more

Modli sa

Či nás Boh vyslyší, alebo nie, len vytrvajme v modlitbe.(sv. Hilár)

Anjel strážny

Ak cítiš bolesť v srdci alebo výčitky svedomia v istej chvíli modlitby, zotrvaj v nej. To sa s tebou modlí tvoj anjel strážny. (Sv. Ján Klimak)