KÁZEŇ: Naša a Kristova krv

Kázeň na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Čiže slávime Eucharistiu, aj keď sme ju oslávili na Veľkú noc na Zelený štvrtok, kedy sme si pripomínali ustanovenie Eucharistie. Vlastne robíme to, čo nám aj liturgia hovorí, že je to príliš veľký sviatok, aby sa … Read more