Nebo a zem

Ak dáme prednosť zemi pred nebom, zistíme že je iba jednou odnožou pekla. Pokiaľ je však zem postavená až na druhé miesto, za nebo, zistíme, že už od počiatku bola súčasťou neba samého.