KÁZEŇ: Kde si vo vzťahu ku Mne?

Kázeň sviatok Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. A práve na tento sviatok počúvame v prvom čítaní z knihy Genesis udalosť o tom, ako Adam jedol zo zakázaného stromu, čiže Adam spáchal prvý hriech ako zástupca človeka a ľudstva. Keď spáchal tento hriech, Boh ho … Read more

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie

Lk 1,26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš … Read more

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie

Lk 1,26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš … Read more