Báť sa pekla

Kto sa stále bojí pekla, ten do neho nepadne, lebo neustála bázeň z neho ho robí bedlivým. (sv. Ján Zlatoústy)