Báť sa pekla

Kto sa stále bojí pekla, ten do neho nepadne, lebo neustála bázeň z neho ho robí bedlivým. (sv. Ján Zlatoústy)

Nebo a zem

Ak dáme prednosť zemi pred nebom, zistíme že je iba jednou odnožou pekla. Pokiaľ je však zem postavená až na druhé miesto, za nebo, zistíme, že už od počiatku bola súčasťou neba samého.