Kto je Ježiš Kristus?

Kázeň na sviatok Premenenie Pána rok A Drahí bratia a sestry. Kto je Pán Ježiš? Myslím si, že túto otázku sme už dostali alebo nad ňou aspoň zamýšľali. Prirodzene nám chodí po rozume, kto je naozaj Pán Ježiš. Ak by sme sa na neho pozerali iba z vonkajšieho hľadiska a skrze Písmo, mohli by sme … Read more

Premenenie Pána

Mk 9,2-10 Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme … Read more