KÁZNE: Chlieb nie len ako spomienka

Kázeň na Prvé sv. prijímanie Drahí bratia a sestry, milé prvoprijímajúce deti. Na úvod by som vám prečítal jeden príbeh. „Bolo to na južnom pobreží jednej latinsko-americkej krajiny. V rybárskej osade býval Marco so svojou manželkou Lindou a tromi deťmi – Josém, Amáliom a Lucií. Bol rybár. Ale už niekoľko mesiacov je nezamestnaný. Firma, pre … Read more

Prvé sväté prijímanie 2023

Jn 17,1-11a Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som … Read more

Prvé sväté prijímanie

Jn 14,23-29 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého … Read more