Biskupská konferencia Ruska: „Žehnania neregulárnych vzťahov neprijateľné!“

Listvjanka, 5.3.2024 (kath.net) 029 965 – Kath.net dokumentuje časť tlačového vyhlásenia katolíckej biskupskej konferencie v Rusku z 1. marca 2024 po plenárnom zasadnutí biskupov 28. a 29. 2. 2024 v Listvjanke pri Irkutsku. Podpísal ho predseda BK arcibiskup Paolo Pezzi a generálny sekretár páter Stephan Lipke SJ.: „Vzhľadom na nedorozumenia, ktoré vznikli  v súvislosti s vyhlásením Fiducia supplicans“, považuje … Read more