Sedembolestnej Panny Márie

Kázeň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie Drahí bratia a sestry, oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu, a je to už tak tradičné, že si pripomíname tých sedem bolestí Panny Márie, ktoré poznáme a sú takto ustanovené. Tieto bolesti sú spojené s históriou a životom Panny Márie. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona v chráme. Ďalej je to útek … Read more

Sedembolestnej Panny Márie

Lk 2,33-35 Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Sedembolestnej Panny Márie

Lk 2,33-35 Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“