KÁZEŇ: Videl a uveril

Kázeň na Veľkonočnú nedeľu Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium na Veľkonočnú nedeľu je plné dynamiky, doslova behu. Počuli sme, ako prišla Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala a prišla k učeníkom, a aj tí učeníci bežali, dokonca jeden predbehol toho druhého a dobehli spolu k hrobu. Celé evanjelium je … Read more

Veľkonočná nedeľa rok A

Mt 28,1-10 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: … Read more

Veľkonočná nedeľa

Lk 24,1-12 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého … Read more