USA: Eucharistická procesia so 7000 veriacimi v St. Paul

St. Paul, Minnesota, USA, 30.5.2024 (CNA) 

Eucharistická procesia v meste St. Paul v Minnesote 27. mája bola doteraz najväčším podujatím viacročného Národného eucharistického putovania, ktoré vyhlásili americkí biskupi na obnovu viery v USA. Prekonala všetky očakávania – prihlásilo sa 3000 veriacich a napriek nepriaznivému počasiu a oslavám Memorial Day – spomienky padlých hrdinov USA – ich prišlo až 7000!

Podujatie malo motto „Prameň a vrchol eucharistickej procesie“. Procesia viedla od kňazského seminára sv. Pavla ku Katedrále sv. Pavla a symbolizovala jednotu minulosti, prítomnosti a budúcnosti arcidiecézy.  Ľudia každého pôvodu a farby pleti kráčali 7 km cez mesto, spievali piesne v rôznych jazykoch a modlili sa ruženec k Božiemu milosrdenstvu pri Eucharistii – prameni  a vrchole kresťanskej viery.

Arcibiskup Arcidiecézy St. Paul Bernard Hebda zdôraznil účinok stretnutia na rodiny, ocenil prítomnosť prvoprijímajúcich a vyjadril dôveru v trvalý účinok podujatia na deti a mládež: „Tí mohli túto odovzdanosť Kristovi prežívať v celej jej plnosti!“

Procesiu vyzdvihol ako „prameň obnovy miestnej cirkvi“ a pripísal to Božiemu zásahu: „Bolo tu viac milostí, ako som čakal. Je to malý zázrak, že toľkí ľudia prišli cez víkend, keď sa slávi Memorial Day!“

-zg-