„V Cirkvi rozkol kontinentálnych rozmerov, ale Boh Cirkev stále omladzuje a skrášľuje!“

Buenos Aires, 7.2.2024 (kath.net/pl)

„Vyhlásenie Fiducia Supplicans a reakcie, ktoré vyvolalo, nám dávajú spoznať rozkol kontinentálnych rozmerov, ktorý vládne v Cirkvi – v Európe v podstate súhlas, v Afrike a Ázii odmietanie. Teda nejde o niečo marginálne, ani o ‚ideologizované skupiny‘, ako povedal pápež.“
Napísal to arcibiskup Hector Aguer pre španielsku webovú stránku „InfoVaticana“. Arcibiskup Aguer, emeritný arcibiskup argentínskej Arcidiecézy La Plata, bol  predchodcom kardinála Victora Fernándeza v tomto úrade. Arcibiskup ďalej píše:
„V Cirkvi to vyzerá nasledovne: V starej Európe mizne kresťanská viera a kresťanské rodiny nemajú deti, ale domácich miláčikov. Kňazské semináre sú prázdne a rehole s málo členmi sotva prežívajú, alebo ich zatvárajú.  Spoločnosť a vlády hlboko sekularizované ničia hodnoty prirodzeného poriadku, akoby boli odcudzené každému vplyvu kresťanstva.  Ak to tak pôjde ďalej, premenia sa nádherné katedrály – relikty kresťanského Západu na mešity.
Pápežský stolec je ostrov, ktorý sa veľmi málo usiluje naďalej vládnuť katolíckemu vesmíru. Životne dôležitá realita Cirkvi sa pohybuje východným smerom a rozkvitá v Afrike a Ázii. Hovorím to s veľkým smútkom: Som vnuk Európanov a kultúra, ktorú som prijal, je európska, ale duch revolúcie kresťanskú kultúru zničil.
Kríza sa vyjadruje v cirkevnom progresivizme, ktorý má účasť na revolúcii, ktorá likviduje prirodzený poriadok stvorenia.“
Arcibiskup Aguer kritizoval aj postoje predsedu Biskupskej konferencie Talianska kardinála Mattea Zuppiho a arcibiskupa Florencie, kardinála Giuseppeho Betoriho, ktorí Fiducia Supplicans podporujú:
„Títo preláti si myslia, že katolícki veriaci sú hlúpi. Boh nepochybne chce, aby všetci    ľudia boli spasení a aby sa preto vzdali hriechu. Je praktizovanie homosexuálnych aktov, ktoré sú zásadne nečisté, hriechom alebo nie? Láska Otca nepozná hraníc a preto môže žehnať homosexuálnu osobu tým, že ju vyzve žiť čisto, ale nemôže sa tešiť z trvalého zväzku s rovnakým partnerom, čo je pokračovaním hriechu.
To poukazuje na úzku súvislosť medzi Božou vôľou spasiť ľudí a konkrétnym stavom človeka. A preto si presne tento zväzok  vyžaduje obrátenie k Bohu a vzdanie sa hriechu. Boh miluje cnosť a pozýva ľudí žiť cnostne.
Africkí biskupi zdôraznili svoje odmietnutie  vyhlásenia Fiducia Supplicans:
Homosexuálne páry sa v Afrike žehnať nebudú.‘ Táto stálosť v pravde a v zdravom ľudskom rozume vysvetľuje rozkvet ich cirkvi – kresťanské rodiny s mnohými deťmi, početné kňazské a rehoľné povolania, plné kňazské semináre a pozoruhodná prítomnosť cirkvi v spoločnosti! … Prozreteľnosť Pána histórie otvorila novú cestu pre poslanie Cirkvi. V tejto realite spočíva tajomstvo Božej vôle, ktorý tvár Cirkvi omladzuje a skrášľuje!“

-zg-