Vytrvalý v modlitbe

Ak nedostaneme od Boha, o čo prosíme, nie je to preto, že sa nemodlíme s vierou, s dostatočne čistým srdcom, s dostatočne veľkou nádejou, alebo preto, že nie sme dosť vytrvalí v modlitbe.
Boh nikdy neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom prosia o jeho milosti. (sv. Ján Vianney)