Zo srdca odpusť

Kázeň na 24. nedeľu cez rok A

Drahí bratia a sestry, aký je náš Boh? Mohli by sme hovoriť o všetkých tých superlatívoch, ktoré by boli pravdivé, ako napríklad to, že Boh je nekonečný, všemohúci, všadeprítomný, vševediaci a tak ďalšie. Všetky tieto superlatíva naozaj patria Bohu, ale naša rozumová obmedzenosť nám ich ťažko dáva pochopiť. Ťažko si vieme predstaviť, čo znamená byť všadeprítomný alebo večný, nikdy nekončiaci, vševediaci, nesmrteľný a všemohúci sú to skutočnosti, ktoré naša rozumová obmedzenosť len ťažko dokáže pochopiť. My sme smrteľní a raz zomrieme, nevieme všetko, nie sme všemohúci, sme skutočne obmedzení. Tieto superlatíva patria Bohu, a my sa len ťažko približujeme k tomu, aby sme ich správne chápali a pochopili.

Pán Ježiš nám dnes prináša konkrétne svedectvo o Bohu, keď počúvame evanjelium o tom, ako sa Peter pýta Ježiša Krista, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi. Tým otvára tému milosrdenstva a odpustenia. Koľko krát mám odpustiť a byť milosrdný voči svojmu bratovi? Pán Ježiš dnes hovorí o milosrdenstve Boha, ale aj o milosrdenstve človeka, a spojuje tieto dve skutočnosti.

Tiež, keby sme sa chceli zamýšľať nad tým milosrdenstvom Boha a jeho naozaj veľkosťou nesmiernosťou, ťažko to môžeme pochopiť. A tak Pán Ježiš dnes hovorí o číslach, hovorí o konkrétnych číslach, ktoré nás majú možno ešte viac prinútiť zamyslieť sa a pochopiť tú nesmiernosť a veľkosť Božieho milosrdenstva. Počúvame v dnešnom evanjeliu príbeh o tom, ako kráľ mal svojich poddaných, a tento kráľ mal dlžníka. Počuli sme, že ten dlžník dlhoval svojmu kráľovi 10 000 talentov. Len ťažko vieme pochopiť, koľko je desaťtisíc talentov, keďže dnes už túto menu nepoužívame. Ale ak by sme sa na to pozreli z hľadiska histórie biblie a istým spôsobom by sme to prepočítali na dnešné peniaze, tak zistíme, že 1 talent je hmotnosť striebra je 26,2 kg striebra a keďže momentálne má striebro hodnotu okolo 690€ za kilogram, tak to je všetko prerátame a spočítame, tak zistíme, že ten sluha dlhoval svojmu pánovi okolo 180 780 000 €. Približne 180 miliónov € je to obrovská suma. Ako mohol jeden sluha dlhovať takto svojmu pánovi? Vidíme, že keď sa kráľ chce vyúčtovať s týmto sluhom, prichádza tento sluha a prosí svojho kráľa, aby mu pozhovel a všetko mu vráti. Tento kráľ dobre vedel, že nemá šancu takú obrovskú sumu vrátiť, a tak ukáže svoje milosrdenstvo a odpustí mu celý obrovský dlh.

Je to príklad toho, ako sme dlžní Bohu aj my. Keď spáchame akýkoľvek hriech, sme dlžní nesmiernou sumou, nesmiernou veľkosťou. Dalo by sa povedať, že nedokážeme to splatiť, nevieme nijakým spôsobom zadosťučiniť Bohu za to, čo sme urobili, nech už je náš hriech akokoľvek malý či veľký. Potrebujeme Božie milosrdenstvo, potrebujeme Božie odpustenie, preto prichádzame k Bohu a prosíme, aby nám odpustil. Aj náš Boh nám odpúšťa celý dlh a necháva nás ísť, rovnako ako ten kráľ v dnešnom evanjeliu.

Vidíme, že ten sluha, ktorý získal milosrdenstvo od svojho kráľa, stretol svojho spolusluhu, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Jeden denár bola denná mzda robotníka vo vinici, takže ak to prepočítame, tak mu dlhoval približne 4000 €. Táto suma už nie je taká veľká dlžoba, a dá sa nájsť spôsob, ako si ju požičať alebo zohnať. A splatiť tento dlh. Čiže ten dlh brata voči bratovi, ktorý máme my, je neporovnateľne menší, a Boh chce, aby sme si odpúšťali, aby sme boli milosrdní, rovnako ako je On milosrdný voči nám, hoci nám odpúšťa oveľa väčšiu sumu. Vidíme, ako to dnešné evanjelium dopadlo, keďže ten sluha nechcel odpustiť svojmu spolusluhovi. Nakoniec stratil aj Božie milosrdenstvo.

Pán Ježiš hovorí na záver. Tak aj môj Nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každému svojmu bratovi. A takisto aj dnešné prvé čítanie z knihy Sirachovcova syna nám hovorí: „Odpusť krivdu svojmu blížnemu. Potom aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha?“ Sú to naozaj dôležité slová pre nás, aby sme mohli získať Božie milosrdenstvo a Božie odpustenie, ktoré nám odpúšťa nesmiernu hodnotu.

A tak milí bratia a sestry, buďme aj my milosrdní a učme sa, čo to znamená naozaj odpúšťať zo srdca. Niekedy aj keď chceme odpustiť, stále cítime v srdci bolesť, ťažkosť a možno zármutok. Je to naozaj vec citu, ktorú možno musíme prebolestiť. Dôležité je to rozhodnutie vôle, to, čo urobíme svojou vôľou a svojím rozumom. To, čo urobil aj kráľ v dnešnom evanjeliu, konkrétne odpustil, hoci dlh mohol veľmi bolieť, keďže stratil kopu peňazí. Aj my by sme mali učiť sa odpúšťať zo srdca, aby sme, keď potrebujeme Božie milosrdenstvo, ktoré naozaj potrebujeme pre svoju spásu, mohli ho získať.

Amen.