Archeológia zrejme potvrdzuje biblický príbeh o zničení Sodomy

USA, 25.1.2024 (LifeSiteNews) 029 846
Archeológovia objavili dôkazy o zničení Sodomy, ako sa opisuje vo Svätom písme.
Diskusia o historickej pravdivosti zničenia Sodomy a Gomory sa nedávno znova podnietila po interview, ktoré poskytol  biblista Dr. John Bergsma a článku v CBN s názvom „Experti potvrdzujú Knihu Genezis 19 o zničení biblického mesta explóziou 1000 krát silnejšou ako atómová bomba. Na videu, ktoré si pozrelo už vyše 1,4 milióna ľudí, Dr. John Bergsma vysvetlil, prečo si archeológovia myslia, že objavili zvyšky Sodomy. Dr. Bergsma pre katolícky podcast povedal, že neveril o historickom príbehu Sodomy a Gomory, keď vyrastal: „Bola to výzva pre moju vieru,“ ako pripustil. Avšak pred 15 rokmi sa zúčastnil diskusie vedcov, ktorí viedli archeologický výskum v Tall el-Hammame v Jordánsku:  
„Keď som počúval ich prezentáciu, začal som si uvedomovať: ´Páni, títo ľudia si myslia, že našli biblické mestá Sodomu a Gomoru!´“  
Dr. Bergsma vysvetlil, že výskumný tím z univerzity Steven Collins Trinity Southwest University je presvedčený, že staroveké mesto, ktoré našli bolo zničené masívnou explóziou podobnou výbuchu atómovej bomby. 
Keramika, ktorú tam našli, sa leskla trinititom – teda sklovitým zvyškom, ktorý zostal aj na dne púšte po pokuse s plutóniovou jadrovou bombou! 
„Trinitit je sklovitá vrstva, ktorú dostanete po výbuchu atómovej bomby na púšti, ten rozpúšťa sklo a dostanete istý druh kryštalického útvaru –  trinititu, takže keramika bola vystavená na krátky čas teplote vyše 4000 stupňov Fahrenheita, “ povedal Dr. Bergsma.  
Podľa vedcov ľudské pozostatky v Tall el-Hammame poukazujú na masívnu vzduchovú vlnu zhora, ktorá zničila obe mestá: 
„Našli sa ľudské kostry kompletné do polovice chrbtice – tam bol iba znak spálenia a vyššie už nebolo nič! A kostru našli za múrom vysokým asi 1,20 metra,” povedal Dr. Bergsma. 
„Takže čo sa tam dialo? Je to masívny dôkaz, že z oblohy prišiel obrovský výbuch, ktorý spálil tie dve mestá na jordánskej strane rieky Jordán severne od Mŕtveho mora. Z hľadiska prirodzeného vysvetlenia to vyzerá ako výbuch meteoru. Keď meteor vnikne do atmosféry, rozžeraví sa a vybuchne a je to podobné ako atómový výbuch. Načasovanie a poloha oboch miest sa zhodujú s príbehom o Abrahámovi a Lotovi v Knihe Genezis 19 a na ďalších miestach.“
Dr. Bergsma uviedol, že tieto objavy zmenili jeho názor na to, ako vykladať Bibliu:
„Naozaj to zmenilo môj pohľad, lebo veci, ktoré sa mi zdali príliš podivuhodné, aby boli historické, sa zrazu a senzačne stali historickou udalosťou!“   
Objavy Collinsa a jeho tímu ako opisuje Dr. Bergsma, sa zdajú dokonale súhlasiť s rozprávaním v Knihe Genezis 19:
„A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp,“ (Gn 19, 24-26)  
Genezis a iné knihy Biblie uvádzajú, že Sodoma bola zničená ako trest za sexuálnu perverznosť ich obyvateľov, najmä za homosexuálne akty, čo Sväté písmo nazýva „ohavnosťou“. 

Výbuch meteora tisíckrát väčší ako pri atómovej bombe 

Archeológ Steven Collins vyslovil teóriu, že výbuch nad Sodomou a Gomorou mohol byť dokonca väčší ako gigantický výbuch meteora pri Tunguskej udalosti v r. 1908 na Sibíri.
Štúdia z vedeckého časopisu Nature z r. 2021 potvrdzuje Collinsovu teóriu. Podľa jej autorov, ktorí použili super počítač na analýzu údajov z náleziska v Tall el-Hammame, výbuch meteora zničil staroveké mesto 15-megatonovou detonáciou, väčšou ako v Tunguske a vyvinul o vyše 1000 krát viac energie ako atómová bomba v Hirošime!
Výbuch, ktorý pravdepodobne zničil Sodomu, tiež vyprodukoval obrovské množstvo soli a to zrejme spôsobilo, že Lotova žena sa stala „soľným stĺpom“ (Gn 19,26). 
Prof. James Kennett odborník na vedy o Zemi, povedal:
„Soľ bola vyhodená veľmi vysokým tlakom a je možné, že to zasiahlo Mŕtve more, ktoré je bohaté na soľ.“
Bola vyhubená celá populácia Sodomy a Gomory a výbuch zasiahol oblasť asi 500 štvorcových km v krajine, ktorá bola po stáročia neobývateľná pre neúrodnú pôdu. 
V r. 2015 v prednáške Collins a jeho kolega Phillip Silvia napísali:
„Vzorky pôdy a popola z Tall el-Hammamu obsahujú dôkazy kontaminácie povrchovej aj hlbšej pôdy soľou Mŕtveho mora, čo spôsobilo neúrodnosť pôdy na mnohé stáročia …“ A to znova potvrdzuje opis udalostí v Knihe Genezis: „A zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom,“ (Gn 19, 25) 

-zg-