KÁZEŇ: Ty si tiež veľvyslanec

Kázeň na 2. adventnú nedeľu rok A Keď Napoleón v roku 1798 viedol egyptskú expedíciu, poslal skupinu vedcov a inžinierov, tzv. „vedecká komisia“, aby preskúmala a zdokumentovala egyptskú kultúru, históriu a archeológiu pred jeho príchodom. V 14. storočí bol srbský kráľ Stefan Dušan korunovaný za cara, a keď sa chystal vrátiť do svojho kráľovstva, poslal … Read more

KÁZEŇ: Kde si vo vzťahu ku Mne?

Kázeň sviatok Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. A práve na tento sviatok počúvame v prvom čítaní z knihy Genesis udalosť o tom, ako Adam jedol zo zakázaného stromu, čiže Adam spáchal prvý hriech ako zástupca človeka a ľudstva. Keď spáchal tento hriech, Boh ho … Read more

Život ako dar

Keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie, stávajú sa obyčajné veci neobyčajnými…