Boh je Bohom premien

„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“ Sv. Páter Pio

Zo srdca odpusť

Kázeň na 24. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry, aký je náš Boh? Mohli by sme hovoriť o všetkých tých superlatívoch, ktoré by boli pravdivé, ako napríklad to, že Boh je nekonečný, všemohúci, všadeprítomný, vševediaci a tak ďalšie. Všetky tieto superlatíva naozaj patria Bohu, ale naša rozumová obmedzenosť nám ich ťažko dáva pochopiť. … Read more

Fotím

Viac foto v galérii Top foto

Sedembolestnej Panny Márie

Kázeň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie Drahí bratia a sestry, oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu, a je to už tak tradičné, že si pripomíname tých sedem bolestí Panny Márie, ktoré poznáme a sú takto ustanovené. Tieto bolesti sú spojené s históriou a životom Panny Márie. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona v chráme. Ďalej je to útek … Read more

Získaj svojho brata

Kázeň na 23. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Drahí bratia a sestry. Myslím si, že všetci poznáme to známe slovenské ľudové príslovie, ktoré znie: „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo.“ Je jednoduché, pravdivé a naozaj životom overené, že keď sú deti malé, vtedy sa … Read more