Biskup Marian Eleganti:  Myšlienky k Pôstnej dobe

Linz, 17.2.2024 (kath.net) „Spoznaj sám seba“ znel nápis nad vchodom do Apolónovho chrámu v Delfy. Už Sokrates bol presvedčený, že poznanie seba je podmienkou mravnosti. Tá spočíva v uznaní dvoch vecí: Jej morálna stránka znamená, že spoznávame svoje chyby a hriechy a priznáme si ich. Jej teologická stránka spočíva v tom, že spoznáme svoj štatus ako stvorenia: „Ale z Božej … Read more

Čo hovorí americký exorcista vo svojom  „Denníku“ o stretnutiach so satanom           

Hans Jakob Bürger    18.2. 2024  CNA     Ježiša Duch vyviedol na púšť, aby ho diabol pokúšal. „A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.“  V tejto situácii k nemu pokušiteľ pristúpil, aby ho zviedol na hriech. Hovoril: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby“ a sľúbil mu – akoby diabol mohol … Read more

Nemecko: Nový arcibiskup Paderbornu prisahá na ústavu

Düsseldorf, 8. 2.2024 (CNA) 029 901 – Novovymenovaný arcibiskup nemeckej Arcidiecézy Paderborn, Udo Bentz, zložil obligatórnu prísahu vernosti ústave Severného Porýnia-Vestfálska, Hessenska a Dolného Saska. … Paderbornská arcidiecéza leží v Severnom Porýní, Vestfálsku, ale siaha aj do druhých dvoch spolkových krajín. Na prísahe v Düsseldorfe boli preto prítomní aj predsedovia vlád týchto krajín. Biskup Bentz poukázal na „spoločné ciele“ … Read more

KÁZEŇ: Vysoký vrch

Kázeň na 2. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, v dnešnom 1. čítaní a evanjelia máme spoločný bod. Tým spoločným bodom by sme mohli nazvať pomenovanie vrch. Rovnako sa v 1. čítaní a evanjeliu nachádzajú dve pomenovania vrch – vysoký vrch. V tomto 1. čítaní Boh káže Abrahámovi, aby vzal svojho jediného syna, … Read more

Taliansko: Biskup zakazuje laikom kandidovať vo voľbách

Rím, 21.02.2024 (KAP)  – V Taliansku žiada biskup, Giacomo Morandi z Diecézy Reggio Emilia-Guastalla striktné oddelenie cirkevného úradu – aj u laikov! – od politickej angažovanosti. V liste svojim kňazom napísal: „Tí, ktorí majú v úmysle v našich voľbách  niekde kandidovať, musia odstúpiť zo zodpovedných úradov, alebo sa vzdať úradu farára.“ Biskup to uviedol v súvislosti s komunálnymi a európskymi voľbami v júni, … Read more

Poslanci USA: Pandemická dohoda WHO je najväčším ohrozením slobody

V prípade pandémie by WHO dohodou stiahla na seba kompetencie štátov Washington D.C. (kath.net/LifeSiteNews/jg)Poslanci kongresu USA varovali, že plánovaná pandemická dohoda WHO predpokladá, že v prípade zdravotnej krízy sa podstatné kompetencie štátov vložia do rúk nadnárodných organizácií. To je najväčšie  ohrozenie slobody, národnej suverenity a nedotknuteľnosti života v histórii ľudstva!   Pandemická dohoda WHO by bola právne záväzná a tak by … Read more

Bielorusko zasahuje proti veriacim, ktorí sú proti vojne

Minsk, 17.2.2024 (kath.net/KAP)  – V Bielorusku zakázali dva kanály na Telegrame kritizujúce vojnu, ako informuje “ „Nachrichtendienst Östliche Kirchen“ (NÖK) (Spravodajská služba – východné cirkvi. Kanál skupiny „Kresťania proti vojne“ vyhlásil súd za extrémistický. Skupina prezentuje na stránke a v sociálnych médiách materiály o cirkvách a vojne Ruska proti Ukrajine. Uverejňuje postoje predstaviteľov cirkví za aj proti vojne, zbiera informácie … Read more

Francúzsko: Katolíci stále konzervatívnejší

Historik Prof. Guillaume Cuchet za „vnútro-cirkevný ekumenizmus“ Paríž, 14.2.2024 (kath.net) 029 907 – Prof. Guillaume Cuchet v interview pre katolícky týždenník Famille Chréteinne poukazuje na výskum Národného inštitútu pre demografické štúdie (INED), ktorý dokazuje drastický úpadok cirkvi vo Francúzsku. Ukazuje, že počet katolíkov vo veku 18-59 rokov medzi rokmi 2008 až 2020 poklesol zo 43 percent na … Read more