Svet bez Boha

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.” (sv. Edita Steinová)

1. adventná nedeľa A

Mt 24,37-44 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli … Read more

Ateizmus – viera

„Skutočný ateizmus je predposledným stupňom k skutočnej viere. Ľahostajný človek nemá žiadnu vieru, má iba hrozný strach.” (F. M. Dostojevskij)

ZASVÄTENIE ĽUDSKÉHO POKOLENIA BOŽSKÉMU SRDCU

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:Tvoji sme a tvoji chceme zostať.Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému … Read more

34. nedeľa cez rok C

Lk 23,35b-43 Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: … Read more

V oblakoch

Ďalšie foto vo fotogalérii „Posvätno.“