Človek je istým spôsobom neúplný

Človek je istým spôsobom neúplný. Hľadá v inom doplňujúcu časť svojej úplnosti a len v spoločenstve s iným pohlavím sa môže stať „úplný“. Tak sa biblický opis končí proroctvom o Adamovi: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24). < Deus caritas est, … Read more

Zrelý človek

Fyzicky zrelý človek je sebestačný a vystačí si sám. Avšak skutočne zrelý človek hľadá iných a týchto iných chce milovať a tiež im dáva najavo, že ich potrebuje. Veď povolaním človeka je láska; stať sa nezištným darom pre druhého, žiť v spoločenstve.