Poľsko: Cirkev proti reformám pri potrate a v náboženstve

Varšava, 3.5.2024 (KAP/KNA) – Poľskí biskupi kritizujú vládu Donalda Tuska kvôli plánovaným zmenám vo vyučovacom predmete náboženstvo na školách, ako aj v zákone o potrate. Stála rada Biskupskej konferencie Poľska v Čenstochovej 2. mája vyhlásila, že si robí starosti pre plány ministerstva školstva. Zmeny v predmete náboženstvo sa môžu robiť iba po porade a so súhlasom cirkvi, ako žiadajú biskupi.Ministerka školstva … Read more

Arcibiskup Wojda: „Musíme za našu kresťanskú identitu povstať!“

„Je neprijateľné žiadať právo na potrat – teda právo usmrcovať. Nikto nemá právo iného človeka zabiť!“ Čenstochová, 6.5.2024 (kath.net / BKP/pl)  „Musíme za našu kresťanskú identitu, za suverenitu nášho svedomia, nášho myslenia a za našu slobodu vo vyznávaní viery povstať, aby sme bránili hodnoty vychádzajúce z Evanjelia a z našej kresťanskej tradície!“ Vyhlásil predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Tadeusz … Read more

Biskupská konferencia Poľska – patrónka „Pochodu za život“

Biskupská konferencia Poľska pozvala k veľkej obrannej modlitbe za nenarodený život. Predseda BKP: „Prosím všetkých, aby sa vo všetkých kostoloch pri svätej omši na tento úmysel modlili!“  Varšava, 13.4.2024 (kath.net/Petra Lorleberg/pl) 030 048 –  Poľská biskupská konferencia prevzala patronát nad Národným pochodom za život a rodinu, v nedeľu 14. apríla 2024. Zúčastnilo sa na ňom asi 50 000 ľudí! Vzhľadom na … Read more

Kardinál Dziwisz: U práva na život ide aj o základy ľudstva

Krakov, 9.4.2024 (kath.net/pl) „Každý človek má právo na život od momentu počatia po prirodzenú smrť. Pritom nejde iba o náboženstvo a vieru, ale o základy ľudstva.“ Konštatoval to kardinál Stanisław Dziwisz v Nedeľu Božieho milosrdenstva v homílii v Łagiewnikoch, ako informovala Poľská katolícka agentúra KAI. Kardinál Dziwisz bol dlhoročný dôverný priateľ a spolupracovník pápeža Jána Pavla II. už aj v čase, keď … Read more

Arcibiskup Wojda: „Niet práva na zabíjanie, iba právo chrániť život.

Človek vzkriesenia – kresťan – musí byť odvážny!“                                  Łomża-Brüssel, 18.4.2024 (kath.net/pl)    „Život je najväčší Boží dar a nikto nesmie proti nemu zdvihnúť ruku!“   Vyhlásil to arcibiskup Tadeusz Wojda SAC, predseda Biskupskej konferencie Poľska v homílii na svätej omši v katedrále v meste  Łomża v prvý deň plenárneho zasadnutia COMECE. Eucharistiu koncelebrovali delegáti biskupských konferencií EÚ. Zasadnutie … Read more

Poľsko: Prezident Duda zastavil prístup k potratovej pilulke

Varšava, 2.4.2024  (kath.net) 030 030 – Poľský prezident Andrzej Duda odmietol podpísať zákon navrhovaný oboma komorami poľského parlamentu o voľnom poskytovaní potratovej pilulky bez receptu ženám a dievčatám už od 15 rokov! Ako jeden z dôvodov v tlačovom vyhlásení uviedol  „vôľu rešpektovať ústavné práva a ochranu zdravia detí“ a uviedol: „Nemohol som prijať právne riešenia, ktoré deťom mladším ako 18 rokov … Read more

„Stretnutie s tromi pápežmi bolo fascinujúce.“

Varšava,11.3.2024 (kath.net/pl) 029 979  – Arcibiskup Stanisław Gądecki v interview ku koncu svojho pôsobenia v úrade predsedu Konferencie biskupov Poľska vyhlásil, že jeho nástupca by sa mal vyznačovať tromi znakmi: vierou, víziou a trpezlivou vytrvalosťou. Ďalej zdôraznil: „Na zachovanie našej cirkevnej identity nám musí byť ponajprv jasné, že ako Cirkev nestojíme na strane ľavice, ani pravice a ani len … Read more

Príhovor arcibiskupa Gądeckého k poľským biskupom

Keď som v r. 2014 prevzal úlohu predsedu odvážil som sa v Jasnej Góre zopakovať akt osobnej úcty k Božej Matke, ktorý kedysi vyslovil Boží služobník, teraz už blahoslavený kardinál Stefan Wyszyński, ktorý ma vysvätil za kňaza: Svätá Mária, Božia Matka a Panna, dnes si ťa volím za moju Pani, Príhovorkyňu, Patrónku, Ochrankyňu a za moju Matku. Dávam … Read more

Poľsko: Arcibiskup Wojda nový predseda KBP

Varšava, 14.3.2024 (kath.net/KAP/red) Arcibiskup Gdaňska Tadeusz Wojda (67) je novým predsedom Biskupskej konferencie Poľska. Na plenárnom zasadnutí vo Varšave ho zvolilo 90 biskupov s právom voliť za nástupcu arcibiskupa Stanislava Gadeckého (74). Podľa štatútov musel doterajší predseda KBP po dvoch päťročných obdobiach úrad odovzdať. Novým podpredsedom je arcibiskup Wroclawi, Jozef Kupny (68). Krakovský arcibiskup Marek Jedraszewski (74) … Read more

Poľsko: Stále viac zasvätených panien

Varšava, 3.2.2024 (kath.net/pl) 029 886    „Po druhom vatikánskom koncile prežívame rozkvet tejto formy zasväteného života. V Poľsku je takmer 400 zasvätených panien … To je mocná armáda žien, oddaných Bohu a súčasných svedkýň viery v tomto svete.“  Povedal to páter Wiesław Kulisz SJ, riaditeľ Oddelenia pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života Metropolitnej kúrie vo Varšave. Sám pôsobí aj … Read more