Nemecký biskup Ackermann: „Náuka Cirkvi zodpovedná za ‘nespravodlivosť voči osobám LGBT“

Trier, 19.4.2024 (LifeSiteNews) — Biskup nemeckého Trieru Stephan Ackermann sa zúčastnil 17. apríla ekumenickej pro-LGBT bohoslužby v nádhernej historickej katedrále v Trieri. Katedrála uchováva Ježišovo rúcho bez švíkov, ktoré mal na sebe pred ukrižovaním a iné slávne relikvie ako lebku sv. Heleny, svätý klinec z Kristovho kríža. aj relikvie apoštolov sv. Petra a sv. Ondreja. Na bohoslužbe boli aj dvaja … Read more