Nebo a zem

Ak dáme prednosť zemi pred nebom, zistíme že je iba jednou odnožou pekla. Pokiaľ je však zem postavená až na druhé miesto, za nebo, zistíme, že už od počiatku bola súčasťou neba samého.

Povedal som jabloni

Povedal som jabloni, rozprávaj mi o Bohu. A jabloň rozkvitla. Povedal som chudobnému, rozprávaj mi o Bohu. A chudobný mi ponúkol svoj plášť. Povedal som dieťaťu, rozprávaj mi o Bohu. A drobček sa na mňa usmial. Povedal som domu, rozprávaj mi o Bohu. A dom mi otvoril svoje dvere. Povedal som vojakovi, rozprávaj mi o Bohu. A vojak nechal padnút zbraň. Povedal som chorému, rozprávaj … Read more

Kresťania

Kresťania síce žijú v tele, ale nie podľa tela, bývajú na zemi, ale ich správanie je nadzemské, milujú všetkých a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich a predsa odsudzujú, zabíjajú ich a tak vovádzajú do života. Sú chudobní a mnohých obohacujú, pociťujú nedostatok vo všetkom a predsa oplývajú všetkým. Robia dobre a trestajú ich ako zločincov, … Read more

Skrze pokánie bližšie k Bohu

Každý z nás je pripútaný vláknom k Bohu. Keď sa dopustíme hriechu, vlákno sa pretrhne. Ale keď svoje viny ľutujeme, Boh zviaže vlákno a urobí na ňom uzol, takže vlákno je kratšie než bolo predtým. Každým odpustením sme Bohu bližšie a bližšie…

Zrelý človek

Fyzicky zrelý človek je sebestačný a vystačí si sám. Avšak skutočne zrelý človek hľadá iných a týchto iných chce milovať a tiež im dáva najavo, že ich potrebuje. Veď povolaním človeka je láska; stať sa nezištným darom pre druhého, žiť v spoločenstve.