Vyprahnutá cesta duše

Beda ceste, po ktorej nikto nechodí, pretože sa stane príbytkom divej zveri. Beda duši, ak v nej nechodí Pán a svojím hlasomz nej nevyháňa duchovné šelmy neprávosti! (sv. Makar Egyptský, pustovník)