Kresťania

Kresťania síce žijú v tele, ale nie podľa tela, bývajú na zemi, ale ich správanie je nadzemské, milujú všetkých a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich a predsa odsudzujú, zabíjajú ich a tak vovádzajú do života. Sú chudobní a mnohých obohacujú, pociťujú nedostatok vo všetkom a predsa oplývajú všetkým. Robia dobre a trestajú ich ako zločincov, … Read more

Skrze pokánie bližšie k Bohu

Každý z nás je pripútaný vláknom k Bohu. Keď sa dopustíme hriechu, vlákno sa pretrhne. Ale keď svoje viny ľutujeme, Boh zviaže vlákno a urobí na ňom uzol, takže vlákno je kratšie než bolo predtým. Každým odpustením sme Bohu bližšie a bližšie…

Zrelý človek

Fyzicky zrelý človek je sebestačný a vystačí si sám. Avšak skutočne zrelý človek hľadá iných a týchto iných chce milovať a tiež im dáva najavo, že ich potrebuje. Veď povolaním človeka je láska; stať sa nezištným darom pre druhého, žiť v spoločenstve.