Život ti dáva ľudí

Život Ti nedáva ľudí, ktorých chceš. Dáva Ti ľudí, ktorých potrebuješ: aby Ti pomohli, aby Ťa ranili, aby Ťa milovali, aby Ťa opustili, a aby vytvorili z Teba osobu, ktorá zapadne do mozaiky Božieho plánu.