KÁZEŇ: Reč Lásky

Kázeň na Nedeľu zoslania Ducha Svätého Milí bratia a sestry, keď človek ide do nového zamestnania, píše si životopis. Avšak tento životopis okrem štúdia, ktoré absolvoval, obsahuje aj zamestnania, v ktorých nadobudol znalosti, a jazyky, ktoré ovláda. Je to pochopiteľné, pretože tento náš veľký svet sa mieša. Ľudia obchodujú s inými štátmi, potrebujú sa dorozumieť, … Read more

KÁZEŇ: Boží príkaz: Nesmieš – musíš

Kázeň na 6. Veľkonočnú nedeľu rok B Milí bratia a sestry, začnem poslednou vetou dnešného evanjelia, ktorá znela: „Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.“ Keď som čítal túto vetu, ktorá znela: „Toto vám prikazujem,“ napadol mi ešte jeden príkaz, ktorý dal Boh človeku, a ten znel: „A Pán Boh prikázal človeku, aby z … Read more

KÁZEŇ: Hľadaj Božiu vôľu

Kázeň na Sviatok Zvestovanie Pána rok B Milí bratia a sestry, v dnešnom prvom čítaní prechádzame do knihy proroka Izaiáša. Prorok Izaiáš nám prorokuje a predpovedá príchod Mesiáša, keď hovorí: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh.“ Tento prorok hovorí tieto prorocké slová mnoho stáročí pred … Read more