KÁZEŇ: Boh uzavrel zmluvu s človekom

Kázeň na 1. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, myslím si, že bežne poznáme pojem zmluva, ktorú uzatvárame s niektorým človekom alebo spoločnosťou. Či už ide o kúpno-predajnú zmluvu, keď kupujeme alebo predávame napríklad nehnuteľnosť, dom, byt, auto alebo inú vec s vyššou hodnotou. Poznáme tiež manželskú zmluvu, ktorou muž a žena uzatvárajú … Read more

1. pôstna nedeľa A

Mt 4,1-11 Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“ Potom ho diabol vzal … Read more

1. pôstna nedeľa C

Lk 4,1-13 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ Potom ho diabol … Read more