Lásku znova objavovať: Pôst ako príprava na sv. Valentína

Keď sa blíži 14. február, točí sa zvyčajne všetko okolo plánovania dňa sv. Valentína – „sviatku lásky“.  Ale je tu aj hlbšia rovina tohto dňa najmä v kresťanskom kontexte, kde sa stretáva  s významným praktizovaním pôstu. Ako prehlbuje pôst pravé chápanie lásky, keď naň hľadíme cez históriu sv. Valentína? Tu je návrh na prípravu na „deň lásky“ Pohľad … Read more

Ako vyzerá peklo? Hovoria to vízie svätcov

História Cirkvi je bohatá na vízie a opisy svätcov, čo sa týka pekla a osudu nekajúcich sa duší. Sv. Terézia Avilská v „Autobiografii“ opisuje  otrasný obraz pekla. Opisuje ho ako dlhú úzku chodbu podobnú temnej peci s blatistou dlážkou a morovým zápachom – obraz, ktorý zdôrazňuje zúfalstvo. Vízie sv. Františky Rímskej, ktoré zachytil jej spovedník farár Giovanni Mattiotti, … Read more