V službe Božiemu kráľovstvu je našou úlohou rozsievať Evanjelium

Homília na  11.  nedeľu  cez rok     Rím, 13.6.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.        Rodičia, kňazi, katechéti –  obraciam sa na vás a aj na seba samého: Ako často sa nám stáva, že pri tom, čo robíme, strácame nádej? Namáhame sa, aby sme slovami … Read more

Ako budeme môcť hadovi rozšliapnuť hlavu?

Homília na 10. nedeľu cez rok     Rím, 6.6.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.        Aké ľahké je dať sa oklamať a aké nebezpečné! V rozprávaní prvého čítania (Gn 3,9 -15) vidíme, ako bolo ľudstvo od počiatku obeťou démonického klamania, pri ktorom sa zlo ukazovalo ako … Read more

Najsvätejšia Trojica nie je koncepcia – je to Boh!

Homília na nedeľu Najsvätejšej Trojice Rím, 23.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.   Kňazov a katechétov téma dnešnej slávnosti občas privádza do rozpakov. Zdá sa nám, že keď hovoríme o Najsvätejšej Trojici, musíme používať komplikovaný odborný jazyk, takže mnohí sa celkom jednoducho vzdajú toho, aby o tom hovorili. Ale … Read more

Čo znamená, že Paraklét„je Duch pravdy“?

Homília na  nedeľu Zoslania Ducha Svätého Rím, 16.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.    Každý vie, že Cirkev na Turíce slávi vyliatie Ducha Svätého. V prvom čítaní (Sk 2,1–11) nám liturgia každý rok prezentuje príbeh tejto udalosti. Iné čítania sa menia podľa liturgických nedeľných cyklov, aby prehĺbili … Read more

Ako môžeme mať v sebe radosť v plnosti?

Homília na 7. veľkonočnú nedeľu Rím, 9.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme. Dnešné Evanjelium (Jn 17,11–19) nás stavia pred ľstivú otázku nášho vzťahu ku svetu. Je potrebné, aby sme svoje – často zmätené – idey nechali prežiariť Pánovým slovom. My, Ježišovi učeníci, sme poslaní … Read more

Homília na 6. veľkonočnú nedeľu

Rím, 2.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.     V túto nedeľu má Evanjelium (Jn 15, 9–17) ako aj druhé čítanie (1 Jn 4,7–10) tému láska. Fascinujúce slovo, ale tak ťažko uchopiteľné až do bodu, že niekedy stratí nejaký význam.   Slovo „láska“ nás fascinuje, lebo sa … Read more

Byť kresťanom znamená žiť z Krista ako ratolesť z viniča

Rím, 24.4.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme. Dnes počúvame v Evanjeliu podobenstvo, ktoré má rozhodujúci význam pre pochopenie zmyslu kresťanstva (Jn 15,1–8). Kresťanstvo je iste náuka, ale priznávať sa k tejto náuke ešte neznamená byť kresťanom. Kresťanstvo obsahuje morálny záväzok, ale dodržiavať túto morálku ešte neznamená byť … Read more

Ježiš vedie ľudí z neba skrze svojich vyslaných pastierov

Rím, 18.4.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity  Urbaniana v Ríme. V túto Nedeľu Dobrého pastiera slávi Cirkev svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý inicioval pápež sv. Pavol VI. Srdce pápeža bolo ustarostené, pre nedostatok robotníkov v Pánovej žatve: „Je ich málo v situácii zvýšenej potreby pastoračnej starostlivosti, málo vzhľadom … Read more

Homília: Je to viera vo vzkrieseného Krista, ktorá nám daruje život a pokoj

Rím, 4.4.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity  Urbaniana. V tejto dobe poznačenej vojnami a ničením, na tento sviatok Božieho milosrdenstva nám prichádza v ústrety vzkriesený Ježiš, a trikrát povie: „Pokoj vám!“ (Jn 20,19.21.26) Ohlasovanie pokoja sa nemôže diať povrchne. Už prorok Jeremiáš to musel vo svojej dobe konštatovať: „Liečia … Read more

Aldo Vendemiati – Homília na 5. pôstnu nedeľu

Na túto piatu pôstnu nedeľu sa nám Pôstna doba prezentuje ako obdobie apoteózy – oslávenia. „Oslávenie je jedným z tých slov, ktoré v liturgickom jazyku často používame, ale oveľa menej v bežnej reči. Tam tak málo, že nám možno význam slova uniká, že sa nám zdá prázdne. Vo Svätom písme naproti tomu je to najplnšie slovo, aké existuje. „Oslávenie“ … Read more