Aldo Vendemiati – Homília: Ježišov súcit nie je kompromisom, ale uzdravením

„Náboženstvo lacnej milosti, ktoré zahrňuje všetkých ´za zľavnené ceny´ a nepožaduje nijakú aktivitu obrátenia, je pozemské. … Ježiš neuzaviera nijaký kompromis so zlom!“ V túto šiestu nedeľu cez rok hovorí  Evanjelium o uzdravení malomocného a prvé  čítanie nám vysvetľuje, čo v tej dobe  znamenalo byť malomocným. Malomocný je vylúčený, je hrozbou, je to niekto, proti ktorému sa spoločnosť musí brániť.„ … Read more