Biskup Marian Eleganti:  Myšlienky k Pôstnej dobe

Linz, 17.2.2024 (kath.net) „Spoznaj sám seba“ znel nápis nad vchodom do Apolónovho chrámu v Delfy. Už Sokrates bol presvedčený, že poznanie seba je podmienkou mravnosti. Tá spočíva v uznaní dvoch vecí: Jej morálna stránka znamená, že spoznávame svoje chyby a hriechy a priznáme si ich. Jej teologická stránka spočíva v tom, že spoznáme svoj štatus ako stvorenia: „Ale z Božej … Read more

Aldo Vendemiati – Homília: Ježišov súcit nie je kompromisom, ale uzdravením

„Náboženstvo lacnej milosti, ktoré zahrňuje všetkých ´za zľavnené ceny´ a nepožaduje nijakú aktivitu obrátenia, je pozemské. … Ježiš neuzaviera nijaký kompromis so zlom!“ V túto šiestu nedeľu cez rok hovorí  Evanjelium o uzdravení malomocného a prvé  čítanie nám vysvetľuje, čo v tej dobe  znamenalo byť malomocným. Malomocný je vylúčený, je hrozbou, je to niekto, proti ktorému sa spoločnosť musí brániť.„ … Read more