V službe Božiemu kráľovstvu je našou úlohou rozsievať Evanjelium

Homília na  11.  nedeľu  cez rok     Rím, 13.6.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.        Rodičia, kňazi, katechéti –  obraciam sa na vás a aj na seba samého: Ako často sa nám stáva, že pri tom, čo robíme, strácame nádej? Namáhame sa, aby sme slovami … Read more

Ako budeme môcť hadovi rozšliapnuť hlavu?

Homília na 10. nedeľu cez rok     Rím, 6.6.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.        Aké ľahké je dať sa oklamať a aké nebezpečné! V rozprávaní prvého čítania (Gn 3,9 -15) vidíme, ako bolo ľudstvo od počiatku obeťou démonického klamania, pri ktorom sa zlo ukazovalo ako … Read more

Prevzácna slávnosť na znovuobjavenie zmyslu svätej omše

Homília na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi   Rím, 23.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.      Dnešná slávnosť je mimoriadne vzácna na to, aby sme nanovo objavili zmysel svätej omše. Vyjadrené jednou vetou – spočíva v „jedení Paschy“:   „V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu … Read more

Najsvätejšia Trojica nie je koncepcia – je to Boh!

Homília na nedeľu Najsvätejšej Trojice Rím, 23.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.   Kňazov a katechétov téma dnešnej slávnosti občas privádza do rozpakov. Zdá sa nám, že keď hovoríme o Najsvätejšej Trojici, musíme používať komplikovaný odborný jazyk, takže mnohí sa celkom jednoducho vzdajú toho, aby o tom hovorili. Ale … Read more

„Červené línie morálky vo voľbách nemožno prekročiť!“

Z homílie cisterciána pátra Isaaka M. z kláštora Neuzelle. Kolín, 16.5.2024  (kath.net/pk) Koho môžem ako kresťan s dobrým svedomím voliť? Nemecký páter cistercián Isaak M. z nemeckého kláštora „Neuzelle“ ktorý založili cisterciáni z rakúskeho kláštora Heiligenkreuz, pred eurovoľbami definuje niektoré kritériá. V homílii 14. mája povedal: „Úlohou Cirkvi je, zachovať našu slobodu  kresťanov a preto Cirkev neposkytuje konkrétne typy do volieb.“ … Read more

Čo znamená, že Paraklét„je Duch pravdy“?

Homília na  nedeľu Zoslania Ducha Svätého Rím, 16.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.    Každý vie, že Cirkev na Turíce slávi vyliatie Ducha Svätého. V prvom čítaní (Sk 2,1–11) nám liturgia každý rok prezentuje príbeh tejto udalosti. Iné čítania sa menia podľa liturgických nedeľných cyklov, aby prehĺbili … Read more

Boží Syn nezavrhol označenie ´tesár´ a nechcel sa vyhnúť normálnej životnej situácii ľudí

„Nikdy nesmú nové danosti, ktoré sa mocne zapájajú do produkčného procesu, ako napr. globalizácia sveta financií, hospodárstva, obchodu a práce zraňovať dôstojnosť a prednosť človeka či slobodu a demokraciu národov! Solidarita, spoluúčasť a možnosť tieto radikálne zmeny ovládať sú – ak nie riešením – tak iste potrebnou etickou zárukou, aby sa ľudské osoby a národy nestali nástrojmi, ale … Read more

Ako môžeme mať v sebe radosť v plnosti?

Homília na 7. veľkonočnú nedeľu Rím, 9.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme. Dnešné Evanjelium (Jn 17,11–19) nás stavia pred ľstivú otázku nášho vzťahu ku svetu. Je potrebné, aby sme svoje – často zmätené – idey nechali prežiariť Pánovým slovom. My, Ježišovi učeníci, sme poslaní … Read more

Homília na 6. veľkonočnú nedeľu

Rím, 2.5.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.     V túto nedeľu má Evanjelium (Jn 15, 9–17) ako aj druhé čítanie (1 Jn 4,7–10) tému láska. Fascinujúce slovo, ale tak ťažko uchopiteľné až do bodu, že niekedy stratí nejaký význam.   Slovo „láska“ nás fascinuje, lebo sa … Read more

Byť kresťanom znamená žiť z Krista ako ratolesť z viniča

Rím, 24.4.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme. Dnes počúvame v Evanjeliu podobenstvo, ktoré má rozhodujúci význam pre pochopenie zmyslu kresťanstva (Jn 15,1–8). Kresťanstvo je iste náuka, ale priznávať sa k tejto náuke ešte neznamená byť kresťanom. Kresťanstvo obsahuje morálny záväzok, ale dodržiavať túto morálku ešte neznamená byť … Read more