‚Nemôžeš viesť priemerný život!‘

O subtílnych stratégiách Zlého ako preniknúť do nášho života. New York , 23.6.2924 (kath.net / Petra Knapp – pk) Politika, Cirkev, inštitúcie: Často dávame problém iným za problémy, ktoré máme. To je chyba, hovorí Devin Schadt v epizóde „The Catholic Gentleman“, kde sa diskutovalo na tému „Tri bezpečné znaky, že diabol ťa ovláda.“ Často robíme inštitúcie, Cirkev … Read more

O víťazstve viery nad smrťou

Homília na  13. nedeľu  cez rok     Rím, 27.6.2024 (CNA) –  Homíliu uvádza Aldo Vendemiati, kňaz a profesor na Filozofickej fakulte Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme.        Minulú nedeľu nám Evanjelium rozprávalo o viere, ktorá prekonáva strach a víťazí nad búrkami. Teraz hovorí o víťazstve viery nad smrťou, konečnou búrkou a posledným nepriateľom človeka. Mohlo by sa povedať, že táto … Read more

Veľká Británia: „Právo na život“ začína volebnú kampaň

Voliči majú pôsobiť na poslancov, aby podpísali záväzok podpory  tehotných žien a nenarodených detí. Londýn, 20.6.2024 (kath.net/LifeNews/jg) –  Britská organizácia na ochranu života „Right to Life“ (Právo na život) začala kampaň na podporu tehotných žien a ich nenarodených detí, ktorá potrvá až do parlamentných volieb 4. júla. „Right to Life“ analyzovala správanie sa 132 poslancov, ktorí už … Read more

Pekár v USA znova pred súdom

„Štát nesmie nikoho nútiť vyjadriť posolstvo, s ktorým nesúhlasí.“  Lakewood,USA, 26.6.2024 (kath.net/jg) 030 225 – Kresťanský pekár Jack Phillips stojí znova pred súdom. Už v r. 2017 odmietol upiecť tortu na oslavu „zmeny pohlavia“. Phillips je preto obžalovaný a už bol odsúdený na dvoch inštanciách. Prípad je teraz na Najvyššom súde v Colorade, ako informuje evanjelická spravodajská agentúra IDEA. … Read more

Páter James Martin, SJ vydáva článok spájajúci „mesiac Pride“ s úctou k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu!

USA, 18.6.2024 (LifeSiteNews) –  Skupina pro-LGBT s názvom Outreach vedená heretickým americkým jezuitom Jamesom Martinom SJ, uverejnila rúhavý článok, v ktorom sa tvrdí, že nemorálna agenda dúhového mesiaca „Pride Month“ je zlučiteľná s tradičnou úctou k Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu v mesiaci jún! Článok je „veľmi pohotovou reakciou“ na nedávne vyjadrenia manželky sudcu najvyššieho súdu USA Marthy-Ann Alitovej, ktorá chce … Read more

KÁZEŇ: Vyznali Krista nie len slovami, ale aj životom

Kázeň na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla a výnimočne práve títo dvaja sú cirkvou vybraní, aby sa slávili ako prikázaný sviatok. Sú istým spôsobom výnimoční. Práve menovite týchto dvoch apoštolov, dvoch svätcov slávime. Samozrejme, máme aj sviatok všetkých svätých, kde oslavujeme všetkých svätých … Read more

Predseda Biskupskej konferencie Poľska na Pochode za život

Gdańsk, 18.6.2024 (kath.net/pl) 030 200 – Na 12. Pochode za život a rodinu v poľskom Gdańsku sa zúčastnili tisíce ľudí. Medzi nimi bol aj predseda Biskupskej konferencie Poľska (BKP) a metropolita Gdańska, arcibiskup Tadeusz Wojda. Pochod sa konal pod patronátom poľského episkopátu, metropolitnej Arcidiecézy Gdańsk a primátorky Gdanska Aleksandry Dulkiewiczovej. Podobné pochody sa konajú po celom Poľsku, ako informovalo „Radio Gdańsk“. … Read more

Premiéra v USA: Benediktíni si zvolili za opáta laického brata!

New Hampshire, 21.6.2024 (CNA) 030 208 – Benediktíni Opátstva Sv. Anselma v americkom štáte New Hampshire si 17. júna zvolili za nového 6. opáta laického brata Izáka Murphyho OSB. Mnísi k tomu oznámili: „Táto historická chvíľa robí opáta Izáka prvým nevysväteným opátom v USA. Keďže opát má byť vysväteným kňazom, bola potrebná konzultácia so Svätou stolicou … Read more

Úplné odpustky na sviatok sv. Petra a Pavla

Veriacemu,ktorýzbožne použije náboženský predmet, ktorý požehnal najvyšší veľkňaz alebo ktorýkoľvek biskup, sa za zvyčajných podmienok udeľujú úplné odpustky. K tomu je potrebné pridať Vyznanie viery. Veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí Modlitbu Pánaa Vyznanie viery počas návštevy katedrálnehochrámualebobazilikymenšej,sa za zvyčajných podmienok udeľujú úplné odpustky. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. … Read more