Predseda Biskupskej konferencie Poľska na Pochode za život

Gdańsk, 18.6.2024 (kath.net/pl) 030 200 – Na 12. Pochode za život a rodinu v poľskom Gdańsku sa zúčastnili tisíce ľudí. Medzi nimi bol aj predseda Biskupskej konferencie Poľska (BKP) a metropolita Gdańska, arcibiskup Tadeusz Wojda. Pochod sa konal pod patronátom poľského episkopátu, metropolitnej Arcidiecézy Gdańsk a primátorky Gdanska Aleksandry Dulkiewiczovej. Podobné pochody sa konajú po celom Poľsku, ako informovalo „Radio Gdańsk“. Za pochodom sa konal aj Festival za život.

Arcibiskup Wojda zdôraznil:

„Právo na život je to najdôležitejšie – každý má právo narodiť sa a spoznať svet. To je dôležité aj vzhľadom na spoločenskú diskusiu o potrate a eutanázii.

Pochod za život je spoločenské podujatie, ktorý sa organizuje z iniciatívy Gdanskej arcidiecéze a ktorej hlavným cieľom  j spojenie katolíkov so základnými hodnotami úcty k ľudskému životu o počatia až po prirodzenú smrť ako aj jedinečnosť manželského povolania založená na spojení muža a ženy.“

Už od počiatku apríla sa v 50 poľských mestách konali pochody za život. Podľa katolíckeho portálu BKP „Opoka“:

„Účastníci pochodov sa mocným hlasom stavajú proti pokusom opozície zaviesť (liberálnejší) potratový zákon, proti demoralizácii, proti dekonštrukcii vzdelávacieho systému, proti odkresťančovaniu Poľska a proti útokom  na identitu manželstva.“

Minulú nedeľu sa vo všetkých kostoloch čítal aj výrazný pastiersky list na obranu života. Celý poľský episkopát sa v ňom veľmi jasne  stavia proti potratu:

„Nikto nemá právo v mene osobnej slobody rozhodovať o živote iného človeka!“

-zg-