Zo srdca odpusť

Kázeň na 24. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry, aký je náš Boh? Mohli by sme hovoriť o všetkých tých superlatívoch, ktoré by boli pravdivé, ako napríklad to, že Boh je nekonečný, všemohúci, všadeprítomný, vševediaci a tak ďalšie. Všetky tieto superlatíva naozaj patria Bohu, ale naša rozumová obmedzenosť nám ich ťažko dáva pochopiť. … Read more

Sedembolestnej Panny Márie

Kázeň na sviatok Sedembolestnej Panny Márie Drahí bratia a sestry, oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu, a je to už tak tradičné, že si pripomíname tých sedem bolestí Panny Márie, ktoré poznáme a sú takto ustanovené. Tieto bolesti sú spojené s históriou a životom Panny Márie. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona v chráme. Ďalej je to útek … Read more

Získaj svojho brata

Kázeň na 23. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Drahí bratia a sestry. Myslím si, že všetci poznáme to známe slovenské ľudové príslovie, ktoré znie: „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo.“ Je jednoduché, pravdivé a naozaj životom overené, že keď sú deti malé, vtedy sa … Read more

Kráčaj Božou cestou

Kázeň na 22. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Keď niekam ideme, volíme tú najlepšiu cestu. Cesta, ktorá je bezpečná, cesta, ktorá je efektívna, zbytočne nezachádza a dovedie nás bezpečne do nášho cieľa. Či už ideme do práce, do školy alebo možno aj do kostola, jednoducho si vyberáme tú najlepšiu cestu, akú len … Read more

Modlitba vytrvalá

Kázeň na 20. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. V našom živote sa môže vyskytnúť paradox, konkrétne napríklad taký, že dieťa zahanbí svojich rodičov. Že hoci sa vie pohádať zo svojim rovesníkom zároveň dokáže rýchlo odpustiť. Môže sa zmieriť a jednoducho urobiť to, čo dospelí často nedokážu a majú s tým väčší problém. … Read more

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie rok A

Audio nahrávka Kázeň na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie Drahí bratia a sestry. Oslavujeme slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Oslavujeme, že Panna Mária po svojej pozemskej púti a po svojej smrti bola s telom aj dušou vzatá do Nebeskej slávy a prichádza do svojho domova. Prichádza do neba, no neprichádza iba s dušou, ale prichádza … Read more

Kto je Ježiš Kristus?

Kázeň na sviatok Premenenie Pána rok A Drahí bratia a sestry. Kto je Pán Ježiš? Myslím si, že túto otázku sme už dostali alebo nad ňou aspoň zamýšľali. Prirodzene nám chodí po rozume, kto je naozaj Pán Ježiš. Ak by sme sa na neho pozerali iba z vonkajšieho hľadiska a skrze Písmo, mohli by sme … Read more