KÁZEŇ: Kde si?

Kázeň na 10. nedeľu cez rok B Drahí bratia a sestry, dnešné Božie slovo z Knihy Genezis začína otázkou: „Kde si?“ Túto otázku kladie Boh v rajskej záhrade Adamovi, keď spácha prvotný hriech, keď poruší jediný príkaz: „Nesmieš jesť zo stromu poznania dobra a zla.“ Táto otázka „Kde si?“ však nekladie dôraz na lokalitu, kde … Read more

KÁZEŇ: Uchovať Božie slovo vo svojom srdci

Kázeň na sviatok Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie rok B Drahí bratia a sestry, slávime Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny Márie. Je to vlastne deň potom, ako sme včera oslavovali Najsvätejšie Srdce Ježiša Krista. Musím na začiatku povedať, že naozaj medzi Najsvätejším Srdcom Ježiša Krista a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie je veľký rozdiel, práve v tom, … Read more

KÁZEŇ: Srdce Ježiša a naše srdce

Kázeň na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Milí bratia a sestry, slávime sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a tak sa dnes zamerajme na srdce. Dobre vieme, že srdce je symbolom lásky, takže koniec koncov, dnešný deň, dnešný sviatok je o láske. Čítal som vyjadrenia malých detí, štyri-, päť-, šesť-, sedemročných, ako ony vidia a vnímajú lásku. Samozrejme, … Read more

KÁZEŇ: Vyschnutá ruka a zaslepené srdce

Kázeň na 9. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, dnešné prvé čítanie z knihy Deuteronómium nás vyzýva k práci, alebo skôr nepráca, „nebudeš konať žiadnu činnosť“. Práve toto čítanie nám to pripomína. Božie prikázanie, ktoré dal Boh cez Mojžiša zaväzuje celý izraelský ľud k plneniu Božích prikázaní. Práve toto tretie Božie prikázanie hovorí … Read more

KÁZEŇ: Naša a Kristova krv

Kázeň na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Čiže slávime Eucharistiu, aj keď sme ju oslávili na Veľkú noc na Zelený štvrtok, kedy sme si pripomínali ustanovenie Eucharistie. Vlastne robíme to, čo nám aj liturgia hovorí, že je to príliš veľký sviatok, aby sa … Read more

KÁZEŇ: Reč Lásky

Kázeň na Nedeľu zoslania Ducha Svätého Milí bratia a sestry, keď človek ide do nového zamestnania, píše si životopis. Avšak tento životopis okrem štúdia, ktoré absolvoval, obsahuje aj zamestnania, v ktorých nadobudol znalosti, a jazyky, ktoré ovláda. Je to pochopiteľné, pretože tento náš veľký svet sa mieša. Ľudia obchodujú s inými štátmi, potrebujú sa dorozumieť, … Read more

KÁZNE: Chlieb nie len ako spomienka

Kázeň na Prvé sv. prijímanie Drahí bratia a sestry, milé prvoprijímajúce deti. Na úvod by som vám prečítal jeden príbeh. „Bolo to na južnom pobreží jednej latinsko-americkej krajiny. V rybárskej osade býval Marco so svojou manželkou Lindou a tromi deťmi – Josém, Amáliom a Lucií. Bol rybár. Ale už niekoľko mesiacov je nezamestnaný. Firma, pre … Read more