KÁZEŇ: Vysoký vrch

Kázeň na 2. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, v dnešnom 1. čítaní a evanjelia máme spoločný bod. Tým spoločným bodom by sme mohli nazvať pomenovanie vrch. Rovnako sa v 1. čítaní a evanjeliu nachádzajú dve pomenovania vrch – vysoký vrch. V tomto 1. čítaní Boh káže Abrahámovi, aby vzal svojho jediného syna, … Read more

KÁZEŇ: Boh uzavrel zmluvu s človekom

Kázeň na 1. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, myslím si, že bežne poznáme pojem zmluva, ktorú uzatvárame s niektorým človekom alebo spoločnosťou. Či už ide o kúpno-predajnú zmluvu, keď kupujeme alebo predávame napríklad nehnuteľnosť, dom, byt, auto alebo inú vec s vyššou hodnotou. Poznáme tiež manželskú zmluvu, ktorou muž a žena uzatvárajú … Read more

KÁZEŇ: Symboly pôstu

Kázeň na Popolcovú stredu rok B Drahí bratia a sestry, dnešným dňom, Popolcovou stredou, vstupujeme do pôstneho obdobia trvajúceho 40 dní, v ktorom sa prostredníctvom pôstu chceme ešte viac prehĺbiť vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Práve dnes nás budú obklopo­vať zmeny vo farbách, tvaroch, predmetoch a vonkajších symboloch, ktoré nás možno ešte viac usmernia alebo … Read more

KÁZEŇ: Choroba, ktorá nás približuje k Bohu

Kázeň na 6. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, v živote spoznávame rôzne choroby. Sú choroby, ktoré možno považovať za ľahké, s jemným priebehom, s ktorými človek zápasí dennodenne. No existujú aj choroby, ktoré sú ťažké, ba dokonca smrteľné. Pri každej chorobe, ktorou človek prechádza, je veľmi užitočné a dobré, ak má niekoho, … Read more

KÁZEŇ: Kristus svetlo sveta

Kázeň na sviatok Obetovanie Pána rok B Drahí bratia a sestry, slávime sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Vychádzame z textu podľa Lukáša, kde máme doslova napísané, že keď uplynuli dni očisťovania podľa Mojžišovho zákona, rodičia Ježiša priniesli do Jeruzalema. Aby ho predstavili Pánovi, ako je uvedené v Pánovom zákone, takže bude zasvätený Pánovi. Toto … Read more

KÁZEŇ: Pozitívna pedagogika

Kázeň na 3. nedeľu cez rok B Drahí bratia a sestry, v živote poznáme rôzne formy výchovy a pedagogiky. Existujú rôzne prístupy, ale jedno z najzákladnejších je rozdelenie na pozitívnu a negatívnu výchovu. Pozitívny prístup znamená, že sa snažíme vychovávať deti alebo mladých na základe motivácie. Podporujeme ich, motivujeme a ukazujeme im cestu. Snažíme sa … Read more

KÁZEŇ: On vás bude krstiť Duchom Svätým

Kázeň na nedeľu Krstu Krista Pána rok B Drahí bratia a sestry, oslavujeme nedeľu Krstu Krista Pána, a práve dnes nám Sväté písmo poskytuje svedectvo, v ktorom Ján Krstiteľ hlása a hovorí: „Po mne prichádza mocnejší než som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.“ Veľmi striktne rozlišuje … Read more