KÁZEŇ: Ľudská a duchovná stránka Tomáša

Kázeň na sviatok sv. Tomáša apoštola Drahé sestry, dnes, na sviatok svätého apoštola Tomáša, počúvame evanjelium podľa Jána, to známe evanjelium, ktoré počúvame na Veľkú noc, keď prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus k učeníkom a dáva sa im spoznať. Práve to dnešné evanjelium zdôrazňuje Tomášovu neveru, keď sám Pán Ježiš mu to vyčítal: „Nebuď neveriaci, ale … Read more