Láska premáha temnoty

„Láska je jediná sila, ktorá je schopná premôcť temnotu a priniesť svetlo do našich životov.“ – Martin Luther King ml.

Život problémom

Komu život neprináša nijaké problémy, tomu sa sám život stáva problémom. (Peter Sirius)

Žite dnes

Minulosť ponechajme Božiemu milosrdenstvu a budúcnosť jeho Prozreteľnosti. Iba v prítomnosti, je to, čo je v našich rukách. Žite dnes.