Žiť z lásky

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň. (sv. Terezka)

Báť sa pekla

Kto sa stále bojí pekla, ten do neho nepadne, lebo neustála bázeň z neho ho robí bedlivým. (sv. Ján Zlatoústy)