Žiť z lásky

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň. (sv. Terezka)

Zápach hriechu

Kto má zdravý čuch duše, cíti odporný zápach hriechov. (sv. Augustín)