Pôst povyšuje vieru

Pôst povyšuje vieru na vyššiu úroveň než obyčajná modlitba. Keď sa postíte, váš duchovný pokrok napreduje oveľa rýchlejšie.

Pôst stavia hrádzu

Pôst stavia hrádzu prúdu rečí, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a upokojuje dušu. (Ján Klimak)