Odpustky v Pôstnom období

Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý:1) si osobne vykoná pobožnosť krížovej cesty v súlade s týmito pravidlami:a) Pobožnosť je potrebné vykonať pred riadne zriadenými zastaveniami krížovej cesty.b) Na zriadenie krížovej cesty sa požaduje štrnásť krížov, ku ktorým majú byť zvyčajne pripojené zobrazenia predstavujúce jeruzalemské zastavenia.c) Na základe všeobecne rozšíreného zvyku sa táto … Read more

Dobrý a preláskavý Ježišu

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o tvojich … Read more

Pôst povyšuje vieru

Pôst povyšuje vieru na vyššiu úroveň než obyčajná modlitba. Keď sa postíte, váš duchovný pokrok napreduje oveľa rýchlejšie.

Pôst stavia hrádzu

Pôst stavia hrádzu prúdu rečí, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a upokojuje dušu. (Ján Klimak)