Dobrý a preláskavý Ježišu

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: „Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“ (Ž 22,17).