„Hadie plemeno!“ V lineckej diecéze nielen púdrový tanec!

Komentár Roland Noé

Linec, 8.2.2024 (kath.net/rn) – Predstavte si: Ste farárom mnohé roky, usilujete o spásu duší vo zverenej farnosti. Jedného dňa vyjdete z kostola po zádušnej omši a divoko sa do vás pustia reportéri! Ide o hrozný „zločin“ farára z Greinu. V jeho kostole leží už dva mesiace exemplár novín ochrancov života, kde sa kritizuje rozruch okolo klimatických zmien. V minulosti sme mali 10 prikázaní, dnes je tu podľa niektorých predstaviteľov Cirkvi aj 11. prikázanie:
„Máš pevne veriť v klimatické zmeny a nepopierať ich!“
Kto sa nadšene nepridá, toho pošlú do „limbu“ a predhodia ho ako kosť médiám! A v rakúskom Greine je to dokonca ešte horšie! V kostole je „exorcizovaná svätená voda“ a zrejme nijaký reportér netuší, čo to presne má byť. Ale všetko jedno, znie to rozhodne pochybne!
A stačilo to na to, aby lokálne noviny informovali o farárovi z Greinu a aby vedenie cirkvi v Linci znervóznelo! V Lineckej  diecéze  je dovolené všetko, len nie kritika klimatických zmien a vedenia cirkvi. Či farár vôbec vedel, že noviny, ktoré boli rozoslané všetkým farnostiam Rakúska, tam u neho ležia, to sa generálny vikár Lederhilger ani len neopýtal! Z jeho listu, ktorý má kath.net, jasne vyplýva, že istí kňazi sa rýchlo stanú podozrivými a musia sa obraňovať a iní si môžu dovoliť všetko. Od farníkov neprišla farárovi mimochodom ani jediná sťažnosť.
Generálny vikár píše, že „znova raz“ prišli správy a otázky od „veriacich“ biskupovi, v ktorých sa prejavuje „úžas, iritácia a rozhorčenie“ nad nejakou tlačou, ktorá je vyložená vo farskom kostole v Greine. Znova raz? Farár nemá jedinú negatívnu reakciu. Takže problémom nebola tlač, ale médiá. A to rýchlo znervózni „centrálu“ v Linci, veď aj generálny vikár by chcel byť médiami milovaný! Očividne nejaká nezbožná duša by chcela proti farárovi zosnovať kampaň. A to sa ako všade rozohráva cez médiá.
Generálny vikár sa dokonca odvoláva na cirkevné právo (kánon 827 § 4 CIC) a stáva sa z neho teraz „zákonník“. Píše, že v kostoloch a kaplnkách možno vykladať a predávať iba veci o otázkach náboženstva alebo morálky, ak ich „povolila príslušná vrchnosť“.
Čo prosím? Veď to rozosmeje aj sliepky od Linca po Texas. Zaujímal sa pán Lederhilger, ktorý je 20 rokov vikárom, čo len jediný raz o to, čo je v niektorých farnostiach vyložené, alebo čo sa tam robí?  Zaujímal sa niekedy o nemorálne divadelné predstavenia?
V niektorých farnostiach sa vztyčujú na kostoly dúhové vlajky! K tomu vždy mlčí. V Linci konali procesiu na Božie Telo s grilovacími kliešťami, veriacim predkladali genderovú bibliu a ani s tým nemal vikár problém! No a nedávno to premietanie trápneho púdrového divadielka s nahými hercami v kostole v Bad Ischli – európskom hlavnom meste kultúry! Veriaci tam písali aj biskupovi, no aj k tomu sa proste mlčalo. Vikár nemá problém so znesvätením kostola! Takže otázky náboženstva alebo morálky? To iste!
Lederhilger má teraz aj nový problém vyskytla sa totiž kritika pápeža a kardinála Schönborna.
Keď však jeden z jeho kňazov pred rokmi vyzval k „vzbure proti Rímu“, vikár tiež nemal problém. Teraz ho vymenoval za „super-farára“ jednej veľkofarnosti.
Vyskytli sa niekedy následky pre nejakého kňaza, keď nadával na Benedikta XVI. alebo Jána Pavla II. ???  NIKDY!  …  Teraz však farár v Greine dostal písomné  pokarhanie s prísnym príkazom noviny z kostola odstrániť!
Napadá ma tu časť z Evanjelia sv. Matúša 3,7: 
Keď Ján videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: ´Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu´“.

-zg-