Úplné odpustky za duše v očistci

Úplné odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:V jednotlivých dňoch od 1. novembra do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých, hoci iba v mysli.V deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a … Read more

Úplné odpustky pri modlitbe ruženca v mesiaci október

Ten kto sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnej komunite, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu;Ten kto sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí najvyšší veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe … Read more