Odpustky v Pôstnom období

Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý:1) si osobne vykoná pobožnosť krížovej cesty v súlade s týmito pravidlami:a) Pobožnosť je potrebné vykonať pred riadne zriadenými zastaveniami krížovej cesty.b) Na zriadenie krížovej cesty sa požaduje štrnásť krížov, ku ktorým majú byť zvyčajne pripojené zobrazenia predstavujúce jeruzalemské zastavenia.c) Na základe všeobecne rozšíreného zvyku sa táto … Read more

Úplné odpustky za duše v očistci

Úplné odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:V jednotlivých dňoch od 1. novembra do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých, hoci iba v mysli.V deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a … Read more

Úplné odpustky pri modlitbe ruženca v mesiaci október

Ten kto sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnej komunite, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu;Ten kto sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí najvyšší veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe … Read more