Úplné odpustky pri modlitbe ruženca v mesiaci október


Ten kto sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnej komunite, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu;
Ten kto sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí najvyšší veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu.

Na získanie úplných odpustkov spojených s recitovaním mariánskeho ruženca platia nasledujúce pravidlá:

  1. stačí recitovanie aspoň päť desiatkov; je ich však potrebné recitovať súvisle;
  2. pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách;
  3. pri verejnom recitovaní musia byť tajomstvá prednesené podľa schváleného miestneho zvyku; pri súkromnom recitovaní však stačí, aby veriaci pripojil k ústnej modlitbe rozjímanie o tajomstvách.