Odpustky v nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa v nedeľu Zoslania Ducha Svätého v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.
Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.