Kolumbia: Desaťtisíce na pochodoch za život

Celosvetové pochody za život sú už roky pokojnými demonštráciami za ochranu nenarodeného života a ľudskej dôstojnosti.

Bogotá, 7.5. 2024 (CNA – Eduardo Berdejo

Desaťtisíce Kolumbijčanov sa zúčastnili 4. mája vo vyše 110 mestách na pochodoch za život. Účastníci pochodov za život žiadali ústavný súd krajiny, aby právne chránil nenarodené deti a ich matky.

V mestách ako Bogotá, Medellín, Cali a iných bola obrovská účasť. Demonštranti pochodovali ulicami a zhromažďovali sa na námestiach. V Bogote začali pochod pri Národnom parku a kráčali na ústredné námestie hlavného mesta – Námestie Bolívara.

Pochod viedol Jesús Magaña, predseda „Spolku za život“. Hovoril o vysokom počte potratov v Bogote a postavil sa proti tomu, aby sa potrat považoval za základné právo. Zdôraznil, že to by porušovalo kolumbijskú ústavu a medzinárodné dohody.

V Manifeste spolku sa okrem toho uvádzala aj eutanázia a samovražda, ktoré takisto predstavujú hrozbu pre život v Kolumbii. Účastníci pochodu žiadali, aby sa odmietli zákony, ktoré povoľujú eutanáziu aj zákony, ktoré obmedzujú slobodu rozhodovania rodičov vzhľadom na duchovné zdravie ich detí.

Farár Laureano Barón z Bogotského arcibiskupstva na pochode zdôraznil:

„Boh je jediný Pán života od počatia až po prirodzenú smrť! Vyzývam tých, ktorí podporujú potrat a eutanáziu, aby zmenili svoj názor. Pokojní demonštranti sa zasadzujú za zmenu myslenia týchto ľudí.“ Celosvetové pochody za život sú už roky pokojnými demonštráciami za ochranu nenarodeného života a ľudskej dôstojnosti.

-zg-