Austrália: Biskupi prosia Vatikán o oficiálne uznanie aborigénsky poznačenej liturgie

Sydney, 8.5.2024 (CNA) – Austrálski biskupi  oficiálne povolili liturgiu pre Diecézu Broome, ktorá obsahuje prvky jazyka a kultúry Aborigénov a slávi sa vyše 50 rokov vo viacerých ich jazykoch v odľahlej časti západnej Austrálie.

Na zasadnutí v Sydney biskupi oficiálne prijali žiadosť o povolenie „omše z kraja Ducha Svätého“– Missa Terra Spiritus Sancti – na používanie v Diecéze Broome.

Omšu teraz predložia Dikastériu pre Boží kult na tzv. „recognitio“ – oficiálne uznanie Vatikánom.

„Musíme kráčať spolu s aborigénmi. Veľmi sa teším, že Missa Terra Spiritus Sancti bola po takom dlhom čase oficiálne uznaná biskupmi Austrálie,“ povedal biskup z Broome, Michael Morrissey.

„Vieme, že v Austrálii je veľa aborigénskych kultov a modlíme sa, aby boli vedené Duchom Svätým, aby sa našla najlepšia cesta na slávenie Eucharistie tým najprimeranejším spôsobom s ich ľudom v živote našej cirkvi.“

Žiadosť podala do pléna Komisia biskupov pre liturgiu a Komisia pre vzťahy s Aborigénmi a kmeňmi Torres Strait Islander.

Omšu slávil aj apoštolský nuncius v Austrálii, arcibiskup Charles Balvo a je už mnohé desaťročia známa zástupcom Svätej stolice, ako vyhlásila biskupská konferencia.

Biskup z Broome tejto omši – ako kultúrne prispôsobenej liturgii – udelil povolenie v máji 1973 a mala sa používať „ad experimentum“.  Odvtedy je známa pod názvom Missa Bidyadanga/Indigena/Kimberley a slávi sa každý týždeň v odľahlých aborigénskych farnostiach. … Súčasnú verziu dôkladne preskúmala skupina liturgických poradcov biskupov a zjemnila ju.

Národná rada pre katolíckych domorodcov opísala bohoslužbu ako „nezameniteľnú omšu, ktorá nádherným spôsobom zlieva katolícku tradíciu s kultúrou Aborigénov a tak vytvára  jedinečné slávenie viery, ktoré 50 rokov slúži diecéze“.

Pápež Ján Pavol II. povedal v r. 1986 pri návšteve v Alice Springs Aborigénom:

„Vy ste súčasťou Austrálie a Austrália je súčasťou vás. A cirkev v Austrálii samotná bude úplne cirkvou, akú Ježiš od nej očakáva, keď prispejete k jej životu svojím prínosom a keď tento prínos iní s radosťou prijmú.“

-zg-