Úplné odpustky na sviatok sv. Petra a Pavla

Veriacemu,ktorýzbožne použije náboženský predmet, ktorý požehnal najvyšší veľkňaz alebo ktorýkoľvek biskup, sa za zvyčajných podmienok udeľujú úplné odpustky. K tomu je potrebné pridať Vyznanie viery. Veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí Modlitbu Pánaa Vyznanie viery počas návštevy katedrálnehochrámualebobazilikymenšej,sa za zvyčajných podmienok udeľujú úplné odpustky. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. … Read more