Čo je nádej?

Čo je nádej? Prestať sa trápiť nad tým, nad čím nemáme moc…a dôverovať BOHU.

Boh je Bohom premien

„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“ Sv. Páter Pio