Čo je nádej?

Čo je nádej? Prestať sa trápiť nad tým, nad čím nemáme moc…a dôverovať BOHU.

Depressed upset young woman feeling hurt sad stressed troubled with unwanted pregnancy, regret mistake abortion, having headache or drug addiction, suffer from grief dramatic bad problem concept