Čo je nádej?

Čo je nádej? Prestať sa trápiť nad tým, nad čím nemáme moc…a dôverovať BOHU.