Nová poradkyňa Synody za zrušenie celibátu aj za svätenie žien

Vatikán, 21.2. 2024  (CNA – Diego López Marina) V sobotu Vatikán oznámil, že pápež menoval Nemku, sr. Birgit Weilerovú za poradkyňu Generálneho sekretariátu vatikánskej Synody Sr. Birgit žije v peruánskej amazonskej oblasti, je známou akademičkou. Jej postoje sú však sporné, vyslovuje sa napr. za kňazstvo ženy. Uvádzame dôležité náhľady do myslenia tejto rehoľníčky, ktorá sa zúčastní na Synode o … Read more