Kardinál Müller: Malý doslov k jednej konferencii v Bruseli

Rím-Brusel, 19.4.2024 (kath.net) Nuž dala sa predvídať – tá neurotická reakcia ideológov neznášajúcich diskusiu na stretnutie Národnej konferencie konzervativizmu v Bruseli 17. apríla 2024, ktorú zorganizovala Nadácia Edmunda Burkeho a Herzlovho inštitútu. Ľavicoví aktivisti empaticky privítali zákaz základného práva na zhromažďovanie  pre sčasti židovských organizátorov, účastníkov a rečníkov tohto medzinárodného a multikultúrneho kongresu.   Vo svojom opojení z víťazstva … Read more

Kardinál Müller: „Sú ako nacisti!“

Kardinál Müller a prominentní politici sa zúčastňujú na konferencii konzervatívcov v Bruseli. Miestne úrady to chceli zakázať. No belgický správny súd zákaz onedlho zasa zrušil! A premiér zákaz ostro odsúdil!   Brusel, 17.4.2024 (kath.net)    „Práve som hovoril s kardinálom Müllerom, ktorý bol viditeľne šokovaný, keď polícia stála niekoľko metrov od neho a blokovala vchod do NatConu.   … Read more

Kardinál Müller: Fiducia Supplicans je zlyhaný dokument, ktorý treba prepísať

(LifeSiteNews) 26.1.2024 –  Kardinál Gerhard Müller nazval Fiducia Supplicans „zlyhaným dokumentom, ktorý treba prepísať“.  Na americkej prezentácii Raymonda Arroya The World Over, bývalý prefekt Kongregácie  pre náuku viery sa kardinál Müller vyjadril k africkým biskupom ohľadom ich korekcie omylov vo Fiducia Supplicans (FS) a povedal: „Africké katolícke cirkvi sú vedúcimi v spôsobe korigovania zlyhaného dokumentu. Myslím si, že … Read more