Tŕnie a ruže

Pamätaj, že tŕnie, ktoré znášaš z lásky k Bohu, sa raz na ruže premení.(Sv. Mária Mazzarello)

Boh zo seba odhalil

Namiesto sťažovania sa, že Boh je skrytý, vzdávajte mu vďaku za to, že toľko zo seba odhalil. (Blaise Pascal)

Boh je priateľom ticha

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.Matka Terézia

Láska v praxi

Láska k Bohu je prvým prikázaním, ale láska k blížnemu je prvým prikázaním v praxi.

Boh prebýva v pokoji

„Diabol robí všetko možné, aby vyhnal pokoj z nášho srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji a práve tam, kde je pokoj, koná veľké veci. Rorenzo Scupoli

Boh nás musí zraniť

Boh nás musí zraniť v dostatočnej hĺbke našej bytosti, aby sme bez neho už nedokázali žit. Bez tohto zranenia láskou zostane naša modlitba vždy len rozumovým cvičením.

Mlčať o Bohu

Kresťan vie rozoznať, kedy je čas hovoriť o Bohu a kedy je lepšie o ňom mlčať a nechať hovoriť len lásku. Vie, že Boh je láska a sprítomňuje sa práve vo chvíľach, keď sa nerobí nič iné, len miluje. Deus caritas est, bod 31