Viera ako štipka soli

Viera v Boha je ako štipka soli vhodená do pohára s vodou. Soľ vo vode nevidno, ale celkom zmení chuť vody. Podobne viera zasiahne celý život človeka a úplne ho premení.

Živá viera

Živá viera sa zakladá na tom, aby sme nízko zmýšľali o sebe samých a boli láskaví k iným. (sv. Pimen Veľký)

Plameň viery

Ako sa sviece zapaľujú od plameňa iných sviec, tak sa viera roznecuje od viery. (R. Guardini)