Úplné odpustky za duše v očistci

Úplné odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:
V jednotlivých dňoch od 1. novembra do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých, hoci iba v mysli.
V deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
Ak sa na získanie odpustkov, ktoré sú viazané na určitý deň, požaduje návšteva určitého kostol alebo kaplnky, potom sa táto návšteva môže konať od poludnia predchádzajúceho dňa do polnoci určeného dňa.
Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
Svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.